اولین جشنواره اسب کاسپین گرامی‌داشت زنده یاد لوئیز فیروز کاشف و معرف اسب کاسپین، با حضور نماینده ی رسمی و داور بین المللی انجمن جهانی اسب کاسپین خانم ((آتشه فیروز)) و خانواده ی محترم فیروز، هم چنین با حضور عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، مدیرکل و معاون دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور و شهرداری تهران با شرکت کودکان، با حضور افتخاری پیشکسوتان و بزرگان جامعه سوارکاری ایران از جمله دکتر ابراهیم پور، بابک شکی، مهدی جمشیدخانی، سینا ظهیر و هم چنین مالکان و علاقمندان اسب  در هشت گروه سنی و شرکت 100 راس اسب (مادیان و نریان) از سراسر کشور روز پنج شنبه 23 آبان ماه سال 1398 در مجموعه فرهنگی، ورزشی چوگان و سوارکاری نوروز آباد تهران  توسط انجمن حفاظت از اسب کاسپین با حمایت مرکز پرورش اسب پارت همراه با پوشش رسانه ای شبکه خبر و برنامه ورزش و مردم برگزار شد.
 اسب‌های کاسپین با قدمت بیش از پنج هزار سال، یکی از قدیمی‌ترین نژاد‌های اسب‌های جهان است. این اسب مادر اسب های خونگرم دنیا می باشد.
 
ویدئوهایی در رابطه با برگزاری اولین جشنواره زیبایی اسب کاسپین در تهران به حمایت مرکز پرورش اسب پارت:

عکس هایی در رابطه با برگزاری اولین جشنواره زیبایی اسب کاسپین در تهران به حمایت مرکز پرورش اسب پارت: