همه ی قهرمان ها قبل از مسابقه و حین تمرین خودشان را گرم می کنند. اسب نیز این قاعده مستثنی نیست. لنژ یکی از تکنیکهای گرم کردن وبدست آوردن حالت مطلوب در گامها وعضلات اسب است و با توجه به نیاز و کارآیی مورد نظر روشهای مختلفی دارد. پیش درآمدی از پکیج جامع آموزش سوارکاری را که در مجموعه پارت گردآوری شده مشاهده می کنید.

دومین بخش از آموزش مبانی لنژ

دومین بخش از آموزش مبانی لنژ به این می پردازد که پیش از آنکه وارد مرحله اصلی لنژ کردن شویم چه رفتاری با اسب داشته باشیم تا بتوانیم تکنیک های کاربردی مورد نظرمان را روی آن پیاده کنیم. دانستن و پیاده سازی همین مطالب به ظاهر ساده است که هماهنگی و همراهی اسب با شما را راحت تر می کند، کارهایی نظیر نشان دادن ابعاد مانژ و مسیری که می بایست اسب بپیماید و همچنین ترس زدایی از شلاق و سایر موضوعاتی که عدم آگاهی از آن می تواند شما را گیج کند و یا فرآیند لنژ کردنتان به درستی انجام نشود. 

پی نوشت: از آنجا که برخی از موارد آموزشی ترتیب و توالی خاصی ندارد لذا جهت دریافت کامل و فهم موضوعات آموزشی، سایر قسمت های هر آموزش در زیر را دنبال کنید.