1399/08/16 :

مراسم افتتاحیه مانژ سرپوشیده

مراسم افتتاحیه بزرگترین مانژ سرپوشیده ایران در مجموعه فرهنگی ورزشی و پرورش اسب پارت، آبان۹۹ مصادف با میلاد پیامبراکرم(ص) وامام صادق (ع) برگزار گردید.
 
 
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده
افتتاحیه مانژ سرپوشیده