مرکز پروش اسب پارت

مرکز پرورش اسب پارت در منطقه تهران.قرچک، جنوب شرقی استان تهران واقع گردیده است. این منطقه سابقه 100 ساله در امرپرورش اسب دارد. این مجموعه یکی از بزرگترین و گسترده ترین مراکز پرورشی اسب کشور است که از نظر کمی و کیفی به لحاظ تعداد و تنوع بی نظیر است.
شما از طریق موارد زیر می توانید با ما در ارتباط باشید.
مرکز پرورش اسب پارت روی نقشه