مجموعه فرهنگی ورزشی و پرورش اسب پارت

مجموعه فرهنگی ورزشی و پرورش اسب پارت، در منطقه تهران.قرچک، جنوب شرقی استان تهران واقع گردیده است. این منطقه سابقه 100 ساله در امرپرورش اسب دارد. این مجموعه یکی از بزرگترین و گسترده ترین مراکز پرورشی اسب کشور است که از نظر کمی و کیفی به لحاظ تعداد و تنوع بی نظیر است.
شما از طریق موارد زیر می توانید با ما در ارتباط باشید. 

شماره تماس: 09105379894

آدرس ایمیل: partstud@yahoo.com

آیدی تلگرام :https://t.me/partstud

مجموعه فرهنگی ورزشی و پرورش اسب پارت روی نقشه